Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire – AFSCA

Over ons

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) belast met de evaluatie en de beheersing van de risico’s die niet alleen de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de veiligheid doorheen de hele voedselketen.

Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen. Het controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector). Ook de opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en ook de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort tot zijn opdrachten. Het FAVV beheert ook alle communicatie voor de materies binnen zijn bevoegdheid en in het bijzonder de voorlichting van de consumenten.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top